ЕРЕЖЕ

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ АДАМИ ӘЛЕУЕТТІ ДАМЫТУ БАСҚАРМАСЫ

САРЫАҒАШ МЕДРЕСЕ КОЛЛЕДЖІ

                        « Б Е К І Т Е М І Н »

                                                                                                Сарыағаш медресе колледжінің  

                                                                                            директоры

                                                                                                                            Д.А.Сманов    

                                                                                           «_____»___________20___   жыл

2021-2022 оқу жылындағы Сарыағаш медресе колледжінің ішкі тәртіп ережесі   

Осы Ереже ҚР Конституциясына, Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңына, Сарыағаш медресе колледжіндегі ішкі тәртіп ережелерін, студенттің, колледж әкімшілігінің негізгі құқығы мен міндеттерін анықтайтын, ішкі тәртіп ережелеріне және Жарғысына сәйкес даярланған, сондай-ақ Колледждегі студент қызметіне байланысты басқа да мәселелерді қадағалайды.

Ішкі тәртіп ережесін колледж әкімшілігі мен студенттерге орындау үшін міндетті болып табылады.

1. Жалпы ереже

1.1. Осы ішкі тәртіп ережесі Қазақстан Республикасы «Білім туралы» Заңының 43-бабы 3-тармағының 1 тармақшасына сәйкес әзірленді.

1.2  Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексінің «Еңбек тәртіптемесінің қағидалары» туралы 63 бабының 1,2 тармақшаларына сәйкес колледждегі жұмыс және оқу процессінде ішкі тәртіп ережелерін қатаң сақтауға және осы ереже колледж студенттері мен қызметкерлерінің тәртібі, іс-әрекеттерін анықтайтын негізгі нормативтік құжаттардың бірі болып табылады.

1.3  Қазақстан Республикасының «Білім туралы»  Заңының 47-бабы 14-тармағына сәйкес колледж студенттері осы ішкі тәртіп ережелерін сақтауға міндетті.

1.4 Қазақстан Республикасының «Білім туралы»  Заңының 47-бабы 18-тармағының негізінде колледж студенттері міндеттерін бұзғаны үшін тәртіптік шаралар  осы ішкі  ережелерде көзделгендей қолданылуы мүмкін.

1.5. Осы Ереже Колледжде студенттер қызметтерінің ішкі тәртіптерін анықтайтын негізгі нормативті акт болып табылады;

1.6. Студенттер (Колледжге директор бұйрығымен оқуға түскендер) оқу жоспарларына және білім беру бағдарламаларында қарастырылған, білім алуға қатысты барлық тапсырмаларды бекітілген уақытта орындауға міндетті;

1.7. Оқу тәртібі Колледж әкімшілігінің тарапынан тәрбиелеу, сондай-ақ адал еңбегі мен білімі үшін мадақтау әдістері арқылы оқу міндеттерін сапалы орындау, қалыпты жоғары өндірістік жұмыстар үшін қажетті ұйымдық және экономикалық шарттардың құрылуын қамтамасыздандырады;

1.8. Колледж студенттерінің ішкі тәртіп ережелері және оларға қосылатын барлық өзгерістер мен қосымшалар әкімшілік ұсынысы бойынша Колледждің білім алушылары өкілінің қатысуымен педагогикалық Кеңесте қолданылады және директордың бұйрыққа қол қойған сәтінен бастап күшіне енеді.

1.9. Студенттер қызметінің Ішкі тәртіп ережелерінің тексті Колледждегі хабарландыру тақтасына ілінеді.

                                                                       — 2 —

2. Жұмыс уақыты

2. Колледж әкімшілігінің жұмыс уақыты

2.1. Колледжде 6 күндік жұмыс аптасы белгіленген, әкімшілік және техникалық қызметкерлер үшін жұмыс күні дүйсенбіден сенбіге дейін 7 сағат, жалпы 40 сағат.

2.2 Әкімшілік және техникалық қызметкерлер үшін мынадай жұмыс тәртібі белгіленеді:

— жұмыстың басталуы сағат 09.00-де; 

— жұмыстың аяқталуы әкімшілік қызметкерлер үшін сағат 16:00-ге; сенбі күні сағат 14:00;

— түскі үзіліс сағат 13:00-ден 14:30-ге дейін, сенбі күні түскі үзіліссіз.

2.1. Оқытушылардың жұмыс уақыты және оқу сабақтарын ұйымдастыру

2.3. Колледжде 6 күндік жұмыс аптасы белгіленген, оқытушылар және студенттер үшін жұмыс күні дүйсенбіден сенбіге дейін, жалпы 37 сағат.

2.4 Оқытушылар мен студенттер үшін оқу күнінің тәртібі келесідей болып белгіленеді:

— жұмыстың басталуы сағат 09.00-де; 

— педагог қызметкерлер үшін жұмыстың аяқталуы оқу жұмыс жоспарында көрсетілген сағаттармен айқындалады.

— таңғы ас 08:00-ден 08:20-ға дейін; 

— оқу күні таңертеңгі сағат 8:30-да лауазымға арналған кезекші топты орналастырудан басталады;

— оқытушылар кабинетті желдетіп, сабаққа дайындалу үшін сағат 08:00-ден 08:30-ға дейін.

— сапқа тұру, ұйымдастыру кезеңі сағат 8:50;

— сабақтың басталуы сағат 09:00;

2.5 Сабаққа арналған қоңырау кестесі:

— дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма, сенбі;

                                                        1-жұп (сабақ) сағат 9:00-10:10.

  2- жұп сағат 10:20-11:30.

  3- жұп сағат 11:40-12:50.

 4- жұп сағат 14:00-15:10.

Студенттерді колледждің кіреберісінде колледж тәрбиешісі және кезекші мұғалім қарсы алады. 

Сабақтың соңында оқытушылар мен студенттер кабинеттен шығады. Оқу аяқталған соң колледж мұғалімдері жеке кесте бойынша кезекшілік етеді және студенттердің тәртіптерін қамтамасыз етеді; сонымен қатар  студенттердің тәртібіне, өміріне және денсаулығына жауап береді.

2.6 Колледждегі оқу сабақтары топтарда, ережедегі сияқты, күніне 6-8 академиялық сағат (төрт жұп), 4-парды жоспарлауға болады. Бұл жағдайда оқу аптасының ұзақтығы факультатив сабақтарынан басқа, 36 сағаттан аспауы керек.

Толық оқу жылына арналған каникулдың  ұзақтығы 11 аптаға, оның ішінде қысқы кезең 2 аптадан кем емес болып анықталады.

2.7   Колледждегі оқу сабақтары колледждің директоры бекіткен оқу үдерісі негізінде сабақ кестесіне сәйкес жүргізіледі.

2.8 Оқытушылар семестрде аптасына кем дегенде, 2 сағат кесте бойынша қосымша сабақ жүргізеді. Сессия барысында консультациялар мен емтихандар колледждің директоры бекіткен кестеге  сәйкес жүргізіледі.   

2.9 Әрбір оқу топтарында белгіленген түрде журналы болады.

Журнал оқу бөлімінде меңгеруші мен хатшының бақылауымен  сақталады  және сабақтың алдында тікелей оқытушыларға ғана беріледі.

2.10  Түскі үзілісті белгілеу-сағат 13:00; сағат 13:40, 

сондай-ақ студенттердің асханада  бірінші үзіліс кезінде және сабақтан кейін үзілісте немесе сабаққа дейін болуы.

2.11 Сырттан келгендер директордың немесе директордың оқу жұмысы жөніндегі орынбасарының рұқсатынсыз сабаққа жіберілмейді. Ата-аналардың оқытушыларға келуі топ жетекшісінің алдан ала келісімі бойынша колледж күзетіне ескертуінен,  ата-аналар жиналысы мен ата-аналар күнінде сабақтан кейін өткізуге рұқсат алады.

                                                                   — 3 —

2.12  Кезекшінің жұмысын ұйымдастыру: 

а) колледждегі кезекшінің лауазымды орындарын белгілейді.

Колледждегі кезекшіліктің басталуы мен аяқталуы таңғы сағат 08:30-дан ертесі күні таңғы сағат 08:30 ге дейін. Қоқыстарды кабинеттерден дәліздерге және дәретханаларға тастауға қатаң тыйым салынады.   

б) кезекшінің міндеттерінде:

— студенттердің тәртіптерін, санитарлық жағдайын, колледж  мүліктерінің  сақталуын, әрбір үзілістен кейін қоқыстарды жинауды қамтамасыз ету;

 — студенттердің  тамақтануын ұйымдастыруды қамтамасыз ету: асханаға  сыртқы киімсіз кіруін, тәртіптерін қадағалау;

— кезекші топтың жетекшісі  кезекші әкімшімен бірлесіп, колледж оқушыларының сабаққа қатысуын дер кезінде журналға жазу арқылы қадағалау;

в) кезекшілікті қабылдау-өткізуді ауысым арасында   кезекші топ жетекші (студенттердің тәртіп бұзу фактілері, оқытушылардың еңбек тәртібін бұзуы, мүлікке зиян келтіру және т.б.) қажетті жазбаларды кезекшілік журналына жазып жүргізеді, сабақ соңында-корпустың коменданты жүргізеді;

г) кезекшілік аяқталғанда кезекші топ кезекшіліктің қорытындысын қабырға газетіне  жазып шығарады. 

2.13 Кабинеттерді және тағайындалған аумақтарды жалпы тазалау әр айдың соңғы сенбісінде өткізіледі. Оны жүргізу жауапкершілігі корпус коменданты мен бөлім меңгерушілеріне жүктеледі.

2.14 Соңғы сабақта (жұпта) оқытушы  кабинеттің  тазалығын қадағалайды. Кабинетті жауып, кілтті кезекші вахтерға тапсырады.

2.15 Колледждің ішкі тәртіп ережесінің орындалуын бақылау кезекші әкімшілерге жүктеледі.

2.16 Әр оқытушының жұмысының басталуы — сабақтың басталуына 15 минут бұрын. Оқытушы таңертеңгі линейкаға бірінші сабақ болатын топпен бірге қатысады.

2.17 Күнделікті сабақтан кейін топ жетекшісі колледжде болмаған оқушының  жоқтығын жазып және ақпаратты бөлім меңгерушісіне береді. Колледж әкімшілігінің рұқсатынсыз оқушыларды түрлі іс-шараларға (жаттығуларға, жарыстарға) жіберуге қатаң тыйым салынады.

2.18 Теориялық оқу журналына өзгертулер мен толықтырулар, атап айтқанда: студенттерді қабылдау және шығару, тек директордың оқу ісі жөніндегі орынбасарының нұсқауы бойынша топ жетекші тарапынан ғана жасалады.

2.19 Теориялық оқу журналындағы бағаларды түзетуге рұқсат етілмейді. Егер бұл нұсқаулықты оқытушы бұзса, түсініктеме жазады, ескерту жасалады. Қайталанған жағдайда-сөгіс беріледі. Теориялық оқыту журналдарын толтыру және жүргізу  Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі бекіткен талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.

2.20 Барлық оқытушылар бағаны  уақытылы теориялық оқу журналына қоюы керек. Семестрде оқушыларды алдын-ала  аттестаттау семестрдің аяқталуына байланысты жүргізіледі.

2.21 Колледж әкімшілігінің рұқсатынсыз оқытушылардың келісімі бойынша сабақты алмастыруға қатаң тыйым салынады.

2.22 Барлық іс-шаралар директордың, директордың орынбасарларының бекітуімен, жоспар бойынша өткізіледі. Жалпы колледждегі іс-шараларды өткізу кезінде кезекші топ жетекшілерінің болуы  міндетті болып табылады. Қалған басқа кезекші қызметкерлер кесте бойынша.

2.23 Экскурсияларға, кинотеатрлар мен театрларға, көрмелерге оқушылармен бару және т.б., директордың бұйрығымен және қауіпсіздік ережесі  және ЖЖЕ бойынша  нұсқау  бергеннен кейін ғана рұқсат етіледі.

                                                                    — 4 —

2.24 Оқу үрдісінде денсаулық сақтау технологияларын енгізу, оқушылардың денсаулығын сақтау және нығайтуда  колледж директорымен бекітілген жоспар бойынша ай сайын денсаулық күндерін өткізу.

2.25 Колледжде,  сондай-ақ одан тыс жерлерде  іс-шаралар өткізуде оқушылардың өмірі мен денсаулығына директордың бұйрығымен тағайындалған оқытушы, тәрбиеші немесе колледждің кез-келген қызметкері жауапты болып табылады. 

2.26 Оқушылар сырт киіммен сабаққа жіберілмейді.

2.27 Сабақта ұялы телефонды қолдану немесе қолдану мақсатынсыз алып жүруге және пайдалануға рұқсат етілмейді.  

2.28 Сабақ аяқталмай оқушыларды колледжден шығаруға тиым салынады. Ауырған оқушыларды сабақтан босату-дәрігердің анықтамалық  және кезекші әкімшінің жазба рұқсатымен немесе бөлім меңгерушісінің рұқсатымен жіберіледі. 

2.29 Оқушыларға оқу-тәрбие үдерісі кезінде, оның ішінде үзілісте колледж аумағынан кетуге тыйым салынады.

2.30 Демалыс кезінде, демалыста болмаған оқытушылар колледждің әдістемелік жұмысына, оқу-тәрбие  үдерісін жоспарлауға және  студенттерді оқытуға және тәрбиелеуге байланысты басқа жұмыстарға, жаңа оқу жылына немесе семестр дайындығына шақырылады. 

2.31 Оқытушының жұмыс уақыты, уақытын есептемей, студенттердің жазбаша жұмысын тексеруге және  қажетті сабаққа дайындығы, сабақ кестесімен,  сондай-ақ оқу мекемесінің  оқу-әдістемелік жұмыстары және тәрбие жоспарларымен анықталады.

2.32 Егер ауру немесе басқа себептер бойынша жұмысқа шықпаған жағдайда оқытушылар сабаққа дейін директордың оқу жұмысы жөніндегі орынбасарына немесе  оқу бөлімінің меңгерушісіне хабарлауы тиіс. Оқу бөлімінің меңгерушісі, директордың оқу жұмысы жөніндегі орынбасары немесе бөлім меңгерушілері жоқ оқытушының орнын ауыстыру үшін барлық шараларды қабылдауы тиіс және студенттерге хабардар етуге  міндетті.  

2.33 Оқытушылар мен студенттер колледж ішінде және аумағында темекі шегуге қатаң тыйым салынады. Мұндай тәртіп бұзушыларға сөгіс жарияланады. Қайталанған жағдайда-колледжден шығарылады.    

2.34 Басқа оқу орындарынан студенттерді ауыстыру білім беру ұйымдарының ауыстыру және оңалту Ережесіне сәйкес жүзеге асырылады.

2.35 Студентті колледжде оқуға қабылдау кезінде, оқушы және (немесе)  оның ата-аналары (заңды өкілдері) колледж жарғысымен,  білім беру қызметін жүзеге асыруға құқылы лицензиясымен, ішкі тәртіп  ережесімен танысуға құқылы.

2.36 Кезекті жылдық демалыс беру тәртібін әкімшілік кәсіподақ комитетімен келісе отырып белгілейді. Демалыс кестесі  ағымдағы оқу жылының 1 маусымына дейін жасалады және колледждің барлық қызметкерлеріне жарияланады.

3. Колледж ғимаратында төмендегілерді жасауға тиым салынады:

3.1. қатты сөйлеуге, шулауға, музыка тыңдауға, дөрекі сөйлеуге, сабақ барысында коридорларда жүруге;

3.2. дене жарақаттарын келтіруге немесе байбалам салуға, бір-біріне жаман қатынас құрып бірін-бірі балағаттауға, басқалардың мүліктерін ұрлауға, басқаларды және Колледждің жеке мүліктерін әдейі бұзып, агрессиялық немесе бұзақы қылықтар (актілері, сондай-ақ құқыққа қарсы қылықтар) көрсетуге;

3.3. мекемеде, аймақта, аулада, оқу корпусының кіре берісінде темекі шегуге, түкіруге, шашуға;

3.4. спирт сусындарын, уландыратын немесе есірткілік мастандыратын құралдарды пайдалануға;

3.5. қару-жарақты, атылғыш заттарды, газ балондарын алып келуге, таратуға, жарылысқа немесе өртке әкеліп соғатын барлық құралдармен бүйымдарды пайдалануға;

                                                                      — 5 —

3.6. қарым-қатынас шешу кезінде күш пайдалануға, ортадағыларға қауіп төндіретін істер жасауға;

3.7. шемішкелер мен құмарлық ойындар пайдалануға;

3.8. сабақтан және аудиториядан тыс іс-шаралар басырысында қосылып тұрған ұялы телефондарды пайдалануға, құлақшын тығып және сағыз шайнауға, ұялы телефондарды қолдануға немесе қолдану мақсатынсыз ұстап жүруге және басқа да жеке техникаларды Колледждің электр желілерінде зарядтауға;

3.9. жарқын косметиканы пайдалануға, сәндік бұйымдарды көп мөлшерлерде және оларды ұзын етіп тағуға;

3.10. Колледждің локальдық желілерінде және интернет желілерінде зиянды бағдарламалық қамтамассыздықты таратуға;

3.11. қабырғаларға, аудитория үстелдеріне және басқа да орындарда қандайда бір жазу материалдарын жабыстыруға;

3.12. қоғамдық тәртіппен регламентті бұза отырып саяси және рухани сипаттағы іс-шараларды өткізуге, Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы тіркелмеген ұйымдардың атрибутикаларын пайдалануға және ойларын насихаттауға;

3.13. коридорлар мен сатыларда жүгіруге, басқа студенттерді итеруге, бір-біріне неше түрлі бүйымдар лақтыруға, колледждің зағип жандарына түсінушілікпен қарауға;

3.14. ерлер ұзын сым, әйелдер ұзын көйлек киюге;

3.15. Колледжге шолақ шалбар, майка, сланцы киіп келуге, спорт киімдерін дене тәрбиесі сабағында немесе спорттық іс-шараларда ғана киюге;

3.16. оқу аудиториясына сырт киімдерімен кіруге болмайды (пәлте, куртеше, плащ, бас киімдер және т.б.);

3.17. сабақ барысында тамақ және сусын ішуге;

3.18. сабақ барысын бұзуға, аудиторияға оқытушының рұқсатынсыз кіріп шығуға;

3.19. өшпенділік, ұлттық және діни өшпенділіктерді қоздыруға жолданған іс-қимылдарды жібермеуге, ұлттық абыройды түсірмеуге;

3.20. Колледж әкімшілігінің рұқсатынсыз Колледждің түрлі құралдары мен басқа да бұйымдарын шығаруға;

3.21. студент өзінің академиялық шыншылдығын түсірмей ұстау керек:

а) академиялық жұмыстарды орындау кезінде, аралық және қорытынды аттестация барысында өзіне немесе өзгеге көмектесу мақсатымен ақпараттарды заңсыз алу немесе шпаргалка пайдалану, көшіру;

б) біреулердің жетістіктерімен немесе шешімдерін өз ойының нәтижесі ретінде етіп бастыруға, ұрлап немесе тапсыруға;

в) құжаттарды, мәліметтерді, қолдан жасауға немесе көшіруге (оқу журналдарын, үлгерім кітапшаларын, студенттік билеттерді), сақталған ақпараттардың көшірмелерін жасауға, өзгертуге және басқа түрде қолдануға (сондай-ақ компьютерлік);

         4. Әкімшіліктің негізгі міндеттері

Білім беру жағдайын қамтамасыздандыру мақсатында Колледж әкімшілігі:

4.1. ғылыми-педагогикалық, әкімшілік-шаруашылық, оқу-қосалқы және басқа қызметтер жұмыстарының ұйымдастырылуын қамтамасыздандырады;

4.2. дені сау және қауіпсіз білім беру жағдайын, құрал-жабдықтардың жөнделген күйін қамтамасыздандырады;

4.3. Колледждің қаржы құралдарының шегінде материалдық-техникалық қамтамасыздықты және білім беру процесін және ғимараттың жабдықталуын жүзеге асырады;

4.4. білім беру процессінің тиісті әдістемелік қамтамассыздануына шаралар қолданады;

4.5. сабаққа алкагольды есірткі және уланған мас күйінде келген студентті кіргізбейді;

4.6. өндірістік жарақаттанушылықты алдын алу бойынша қажетті шаралар қолданады, студенттердің қауіпсіздік техникасы, өндірістік санитария және еңбек гигиенасы, өртке қарсы қауіпсіздік жөніндегі нұсқаулықтардың барлық талаптарын біліп және сақтауын бақылайды;

                                                                             — 6 —

4.7. студенттердің сырт киімдерін сақтау үшін қалыпты жағдайларды құрайды, ғимараттың жылу, жарық, желдету, жабдықтарымен жабдықталуын қамтамасыздандырады;

4.8. студенттердің қызметтерін жақсарту, Колледждің және олардың бөлімшелерінің беделін көтеру жөніндегі ұсыныстарын уақытылы қарастырады;

4.9. оқу ғимаратының қорғанысын, құрал-жабдықтардың, мүліктердің сақтығын, сондай-ақ оқу және тұрмыстық мекемелердегі қажетті тәртіптің қалыптасуын қамтамассыздандырады, ғимараттың қорғанысы, олардың өрт қауіпсіздігі және санитарлық жағдайына жауапкершілікте болу директордың бұйрығы бойынша тиісті лауазымдық тұлғаларға жүктеледі;

4.10. Колледж ғимараттарының жақсылап жабдықталуын (жөнделген жиһаздардың, оқу жабдықтарының бар болуы, қалыпты температурамен, жарықтың және т.б. сақтығын), жабдықтардың жөнделуін және сабақ барысына оқу құрылдарының дайындығын қамтамасыздандырады;

4.1   Колледж әкімшілігі құқылы:

4.1.1   Оқу орнының дамуының негізгі бағыттарын, оның құрылымын айқындау, штат кестесін бекіту, лауазымдық  міндеттерін анықтау.

4.1.2   Ұжымның алдында перспективті және ағымдағы жұмыстардың мақсаты, нәтижелерді қадағалау .

4.1.3    Колледжге қызығушылық  мүдделерін жоғары оқу ұйымдарының  оқу мекемелері басқармаларының алдында   қорғау.

4.1.4  Колледж Жарғысын белгіленген тәртіппен әзірлеу және бекітуге ұсыну.

4.1.5 Қызметкерлер мен студенттерге арналған бірыңғай талаптарды әзірлеу және бекіту.

4.1.6   Барлық қызметкерлерден өз міндеттерін, бұйрықтарын және тапсырмаларын мұқият және нақты орындауды талап етіңіз.

4.1.7   Қызметкерлердің жалақысы мен қызметкерлердің лауазымдық жалақысын өз қаражаттары есебінен тағайындау.

4.1.8 Үстеме және қосымша жалақыны қызметкерлердің лауазымдық айлығына, тәртіппен және мөлшер бойынша  марапатты белгілеу.

4.1.9 Педагогикалық жүктеменің деңгейін жоғарылату немесе азайту үшін аттестаттау комиссиясына олардың кәсіби деңгейінің жарамдылығы дәрежесін анықтайтын оқытушылардың, қызметкерлердің жұмысын бағалау.   

4.1.10 Қызметкерлерді министрліктің құрметті грамоталары және  мемлекеттік наградалармен, құрметті атақтармен марапаттау үшін жоғары ұйымдарға материалдар ұсыну. Өз істеріне жауапты қызметкерлерді қатыстыру, марапаттау.              

4.1.11 Колледжге сеніп тапсырылған мүлік, қаржы, ғимараттарына   иелік ету.

4.1.12 Қызметкерлер және студенттер колледждің сеніп тапсырылған заттарына материалдық жауапты, ал кейбір жағдайларда колледждің мүліктері, ғимараттар мен құрылыстарының бүлінуіне байлысты әкімшілік, қылмыстық жауапкершілікке тарту.

4.1.13 Басқа ұйымдар мен мекемелерге және жеке азаматтарға қатысты заңды тұлға ретінде әрекет ету.

4.1.14 Ақшалай қарызды өтеуді қамтамасыз ету үшін колледж студентіне білім беру туралы түпнұсқалық құжаттарды берешекті толық өтегенге дейін бермеуге құқылы.

5. Колледж оқытушылары мен қызметкерлердің құқықтары мен міндеттері

5.1 Колледждің педагогикалық қызметкері құқылы:

5.1.1 Кәсіби  қызмет үшін жағдай жасау.

5.1.2 Мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттың сақталуы шартымен педагогикалық қызметті ұйымдастырудың тәсілдері мен формаларын еркін таңдау.

5.1.3 Ғылыми-практикалық зерттеулер тақырыбын еркін таңдау және оның нәтижелерін педагогикалық тәжірибеде қолдану.

5.1.4 Колледж басқару органдарының жұмысына қатысу.

5.1.5 Бес жылда бір рет жұмысты үзбей немесе жұмыстан қалып біліктілігін арттыру.

                                                                       — 7 —

5.1.6 Қызметтік өсу,санатты жоғарлату мақсатымен аттестациядан ерте өту. 

5.1.7 Педагог қызметкерлер мен өндірістік оқыту шеберлері үшін ақылы демалыс 56 күнтізбелік күн.

5.1.8 Кәсіби ар мен қадір-қасиетін қорғау.

5.1.9 Колледждің және оның қызметкерлерінің білім беру және экономикалық қызметінің көзі болып табылатын материалдық активтер (ғылыми, әдістемелік еңбектер,патенттер,бағдарламалық қамтамасыз ету,білім беру және ақпараттық технологиялар және басқалар) түрінде зияткерлік меншік нысандарының басқа түрлерімен бірге қорғау.

5.1.10 Педагогикалық қызметтердегі табысы үшін материалдық және моральдық көтермелеу, ордендер мен медальдармен марапаттау, құрметті атақтар, белгілер мен мадақтамалар.

5.2 Педагогикалық қызметкерлер міндетті:

5.2.1 Білім  мен тәрбие алушылар  Қазақстан Республикасының тиісті мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарында көзделген деңгейден төмен емес білім, дағдылар мен шеберлікке ие болуын қамтамасыз ету.

5.2.2 Студенттердің жеке және шығармашылық қабілеттерін дамытуды анықтау және жәрдем беру.

5.2.3 Өзін-өзі тануды қоса алғанда, өз біліктілігін жоғарлату.

5.2.4 Педагогикалық этика нормасын сақтау.

5.2.5 Студенттердің ар-намысын құрметтеу. Колледждің ар-намысы мен іскерлік беделін құрметтеу, өз беделін түсіретін ақпаратты таратпау.

5.2.6 Салауатты өмір салтын ұстап, оны студенттер арасында насихаттау

5.2.7 Студенттердің ғылыми-техникалық шығармашылығын ұйымдастыру және әдістемелік басшылықты жүзеге асыру.

5.2.8 Кәсіби бағдар жұмысын жүргізу.

5.2.9 Ең жақсы жұмыс тәжірибесін, өз колледж мұғалімдерінің,сондай-ақ басқа да облыстық,республикалық оқу орындарының мұғалімдер тәжірибесін оқу.

5.2.10 Республикалық ,қалалық,аудандық,колледжішілік  іс-шараларға белсене қатысу.

5.2.11 Студенттердің үлгермеушілік  себептерін анықтап, олардың білімдеріндегі кемшіліктерін жоюға және оқу орнына бейімделуге көмектесу.

5.2.12 Студенттердің ата-аналарымен тығыз байланыста болу.

5.2.13 Студенттер контингентін сақтау бойынша тұрақты жұмыс жүргізу.

5.2.14 Бітірушілердің жұмыспен қамтылуын және біліктілігін арттыруды бақылау.

6. Студенттердің негізгі құқықтары

Колледж студенті төмендегі құқықтарға ие:

6.1. ҚР мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарына сәйкес білім алуға;

6.2. білім беру гранты бойынша және келісім шарт негізінде білім алуға;

6.3. орнатылған көлемде стипендия алуға (мемлекеттік тапсырыс бойынша білім алатын тұлғаларға арналған);

6.4. ғылым, техника және мәдениеттің қазіргі заманға сай даму деңгейіне сәйкес білім алуға;

6.5. өзінің жетістіктерін, еркін ұжданын, өзінің еркін ойы мен сенімділігін құрметтеттіре білуге;

6.6. колледж қызметінің маңызды мәселелерін, студенттердің қоғамдық ұйымы мен қатар колледжді басқару органдары арқылы талқылап және шешуге қатысуға;

6.7. колледждегі кітапхана, ақпараттық қорларды, оқу, емдік және басқа да бөлімшелер қызметтерін тегін пайдалануға;

6.8. барлық мәдени жобалар түрлеріне, ғылыми-зерттеу жұмыстарына, конференцияларға, симпозиумдарға, мәжілістерге, байқауларға, фестивальдарға, өз жетістіктерін публикациялауға, сондай-ақ колледждегі баспаларға, пәндік үйірмелерге қатысу мүмкіндігін алуға;

                                                                      — 8 —

6.9. конференцияларға, Колледждің құрылымдық бөлімшелерімен ұйымдастырылатын барлық байқауларға, көркем өнерпаздар үйірмесіне, спорт секцияларының жұмысына, жарыстарға, денсаулық күніне арналған және басқа да іс шараларға қатысуға;

6.10. оқытылатын пәндер бойынша оқытушылардан кеңес алуға, оқытудың сапасы мен әдістері туралы ойын жеткізуге, оларды жетілдіру жөнінде ұсыныстар білдіруге;

6.11. сабақ барысындағы ерекше жетістіктері үшін және Колледждегі оқу және қоғамдық жұмыстарға белсенді қатысқаны үшін моральды және материалдық жағынан мадақталуға;

6.12. Колледж оқытушылары ұсынған факультативті курстарды таңдауға;

6.13. Колледждегі студенттік өзін-өзі басқару органында сайлауға және сайлануға;

6.14. Колледжде оқитын ұлдар мен қыздар бөлек оқуға;        

6.15. Колледжде студенттер айдың соңында ұялы телефондарын алып ата-анасымен әңгімелесуге;        

6.1 Студенттердің негізгі міндеттері

Колледж студенттерінің міндеттері:

6.1. Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында бекітілген міндеттерді орындауға;

6.2. Колледж Жарғысын, студенттер қызметтерінің ішкі тәртіп ережелерін ұстануға, педагогикалық Кеңес шешімін, директордың, директор орынбасарларының оқу, мәдени, ғылым процестерін түзейтін, олардың ұйымдастырылуы мен өткізілуіне қатысты бұйрықтар мен өкімдерді орындауға;

6.3. Колледждің барлық формаларындағы студенттер таңдаған мамандықтары бойынша теоретикалық білімді және практикалық дағдыларды білуге, бекітілген мерзімде тапсырмалардың барлық түрлерін орындауға, барлық емтихандар мен сынақтарды бекітілген мерзімде оқу жоспарлары мен оқу бағдарламаларына сәйкес тапсыруға (емтихандық сессия);

6.4. Мемлекеттік білім беру стандарттарына сәйкес, оқу сабақтарына қатысуға және оқу жоспарлары мен бағдарламаларында қарастырылған барлық тапсырмалар түрлерін бекітілген мерзімде орындауға;

6.5. Колледж директорымен бекітілген осы ережеде қарастырылатын ереже мен нұсқаулықтарға сәйкес еңбекті қорғау, қауіпсіздік техникасы, өндірістік санитария, еңбек гигиенасы және өрт қауіпсіздігінің қорғанысы жөніндегі талаптарды ұстануға;

6.6. Колледж мүлігін сақтауға, жабдықтар мен техникаларды нәтижелі пайдалануға, internet желісіндегі жұмыстарға арналған ресурстарды тек оқу және ғылыми-әдістемелік мақсаттарда пайдалануға, студенттер пайдаланымына берілген бұйымдарды күтіп ұстауға, энергия, су мен басқа да ресурстарды үнемдеп шығындауға;

6.7. адам жетістіктерін және білім алушылар мен оқытушылардың ойын құрметтеуге, басқа тұлғалар ойына құрметпен қарауға, ал басқа анти қоғамдық көріністерге сылқым қарауға;

6.8. Колледждің оқу корпусында жүрген кезде өзін лайықты үстауға, басқа студенттердің өз міндеттерін орындауға зиян келтіретін істерден алшақ болуға, жалпы адамгершілік және этикалық нормаларды ұстануға, Колледждің іскерлік беделін құрметтеуге-қорғауға;

6.9. тәртіпті және ұйымшыл болуға, Колледждің барлық оқу және басқа да жерлерінде тазалық пен тәртіпті сақтауға, Колледждің оқу корпусы мекемесінде оқу және қосалқы жинау жөніндегі іс-шараларға қатысуға;

6.10. тәртіпті және ұқыпты болуға, Колледжде, көшеде, қоғамдық орындарда және үйде өзін лайықты етіп ұстауға;

6.11. қоқан-лоқы көрсетіп, құқық бұзып, төбелескені және колледж аумағында бөгде әйел қыздармен кездескені үшін студент Колледждің студенттер қатарынан шығарылады;

6.12. Колледждің оқу бөлмелерінде, коридорларда және оқу базаларында толық медициналық формаларда Колледж әкімшілігімен бекітілген нұсқаулық бойынша–өзімен әрдайым студенттік билеті болуы керек.

Дене тәрбиесінің сабақтарында әкімшілікпен бекітілген спорт киімдерімен жүру керек.

6.13. аудиторияларға кірген оқытушылар мен әкімшілік өкілдерін орындарынан тұрып қарсы алуға;

                                                                            — 9 —

6.14. сабақ барысында оқытушының айтқаны мен оқушылардың жауаптарын тиянақты тыңдауға, сөйлемеуге, басқа заттармен шұғылданбауға, оқытушының барлық тапсырмаларын орындауға, сұрақтарды қою немесе оларға жауап беру кезінде оқытушының рұқсатымен орындарынан тұрып отыруға, аудиториялардан сабақ барысында шығып немесе кіру оқытушының рұқсаты арқылы ғана жүзеге асырылады;

6.15. зертханаларда, емханаларда, ауруханаларда, прозектураларда, кабинеттерде, сабақ өткізу барысында және оқу өндірістік практиканың өту кезінде тек қана сабақ басшысы көрсеткен аспаптармен және құралдарды пайдалануға, оларды ұқыптап ұстауға және қауіпсіздік техникасын сақтауға, суретке, ұялы телефондарға суретке және бейне түсірілімге түсіруге тиым салынады;

6.16. ауырып қалған жағдайда және басқа да себепсіз сабақтарға келмеген жағдайда топ старостасын, топ жетекшісін немесе бөлім меңгерушісіне хабарласуға. Егер студент сабаққа қатыспағаны жайлы бөлім меңгерушісін, топ жетекшісін және топ старостасын ескертпесе ол себепсіз қалған деп есептеледі. Ауырып қалған жағдайда студент амбулаториялық, емдік мекемелер немесе Колледж медпунктінің бекітілген формадағы анықтамасын ұсыну керек;

6.17. әрбір топта директор бұйрығымен бекітілген көптеген үлгерімі жақсы, тәртіпті студенттердің ішінен топ старостасы тағайындалады;

6.18. топ старостасының міндеттеріне топта тәртіп ұстанымдары, топ студенттерінің арасында оқулықтардың уақытылы алынып және таратылуы, бөлім меңгерушісіне қажетті құжаттардың уақытылы тапсырылуы кіреді;

6.19. топ старостасы тікелей топ жетекшісіне, бөлім меңгерушісіне, директордың орынбасарларына, студенттік парламент өкіліне бағынады және олардың барлық айтылған және хат түрінде берілген тапсырмаларын орындайды және оларды өз тобына хабарлайды;

6.20. Колледж студенттері оқу ауысымы басталардан алдын ұялы телефондарын колледж әкімшілігіне тапсыруға міндетті.            

6.20. Колледж тәлімгерлері мекеменің бұйрықтарын орындауға міндетті. 

7. Студенттердің заңды қамқоршылары немесе ата-аналарының құқықтары мен міндеттері

7. Ата-аналары (заңды қамқоршылары) құқылы:

7.1.1 Басқа білім беру және оқу орындарының нысанын таңдау; бұл үшін демалыс кезінде колледж директорына жазбаша өтініш білдіруі қажет;

7.1.2 Баланың заңды құқықтары мен мүдделерін қорғау;

7.1.3 Ата-аналар студент бағасын алғаннан кейін үш күннен кешіктірмей, бағалауына келіспеу туралы өтініш беруге құқылы;

Ата-ана мен оқытушы арасындағы бағалаудың объективтілігі туралы қайшылықтар туындаған жағдайда, директордың бұйрығымен тәуелсіз мамандар комиссиясы (әдіскердің қатысуымен) құрылады, олар студенттің білімін тексереді және тиісті баға қояды;

7.1.4 Педагогикалық кеңестерге қатысу және олардың баласының жетістіктері мен мінез-құлқы туралы мәселе бойынша талқылауға қатысу;

7.1.5 Колледж басқаруына қатысу, яғни жалпы колледждің ата-аналар комитетіне сайлау және қамқоршылар кеңесіне сайлануға. Жалпы колледждің және ата-аналар жиналысында өз пікірін білдіру және қатысу;

7.1.6 Оқу үдерісінің жүрісі мен мазмұны, студенттің үлгерім бағаларымен танысу:

7.1.7 Колледж директоры немесе директордың оқу жұмысы жөніндегі орынбасарының рұқсатымен және сабақ жүргізетін оқытушының  келісімімен, жасөспірім оқитын топтағы оқытушылардың сабақтарына қатысу;

7.1.8 Оқушының үлгерім бағаларымен танысу;

7.1.9 Колледждің дамуына ерікті қайырымдылықтар мен мақсатты жарналар беру;

7.1.10 Колледжді қорғау және оны күтіп-ұстау үшін ерікті жарналар жасау қажеттілігі туралы шешім қабылдайды.

                                                                     — 10 —

8. Ата-аналар (заңды қамқоршылар) жауапты болуға міндетті

8.1 Балаларын тәрбиелеу және олардың орта арнайы білім алуы;

8.2 Педагогикалық кеңестің шешімі бойынша белгіленген мерзімде оқушыларға «шартты түрде» келесі курсқа ауысқан жағдайда академиялық қарызды жою;

8.3 Колледж жарғысын орындау, колледж ережесін сақтау;

8.4 Колледждің ата-аналар жиналысына қатысу;

8.5 студенттердің мемлекеттік меншікке мұқият қарау.

8.6 Ата-ана колледжден тыс уақытта, демалыс кезінде, мереке күндерінде, түнгі мезгілде баланың өмір қауіпсіздігін сақтау.

8.7 Тосын оқиғалар болған жағдайда, тәртіп бұзғанда баласына қарамағаны үшін жауапты болу.

                  9. Студенттерді ынталандыру және жазалау

9.1 Үздік, жақсы үлгерім көрсеткіштері мен колледж өміріне белсене қатысқаны үшін ынталандыру, еңбекке ынталы студенттерді жігерлендіруге болады: алғыс жариялау; дипломмен марапаттау, мадақтама қағазбен немесе құрмет грамотасымен; бағалы сыйлықпен марапаттау; сыйақы төлеу; ата-аналарына алғыс хат жолдау.

9.2. Жазалау: еңбек және тәрбиелік тәртіпті бұзғаны үшін, осы ереже бойынша студенттер келесі тәртіптік жазаға тартылуы мүмкін: ескерту; сөгіс; колледжден шығару.

9.3 Сабаққа кешіккен  студент сабаққа жіберілуі керек, бірақ осы пән бойынша бөлім меңгерушісінен келесі сабаққа рұқсат алу керек.

9.4 Оқу еңбек тәртібін бұзушылармен, айыппұл салу, соның ішінде сөгіс алу бөлім кеңесінде алдын-ала талқылау. Құқық тәрбиесі және құқық бұзушылықтың алдын алу жөніндегі колледж Кеңесінде аса қатал бұзушылықтарды қарастыру.

9.5 Колледжге жалған құжаттарды ұсынған үшін, студент оқу орнынан шығарылуы тиіс.

9.6 Қасақана колледж мүлігіне залал келтірген студент: колледж студенттері құрамынан шығарылады; залал сомасын өндіруге міндетті;

9.7 Колледжге қасақана зақым келтірмеген жағдайда студент: колледж ішілік бақылауға алынады; залал сомасын өндіруге міндетті.

Мадақтау және жазалау Колледж директорының бұйрығымен жарияланады, барлық ұжымдарға мәліметтенеді және студенттің жеке ісінде сақталады;

10. Колледждің материалдық-техникалық базасын және қанағаттанарлық санитарлық жағдайын сақтау 

10.1 Әр топта оқушыларды тұрақты түрде жиһазды сақтау үшін, олардың жауапкершілігін қамтамасыз ету мақсатында жұмыс орнын бекіту.

10.2 Барлық  оқытушыларға жыл бойы сабақ өткізу арасында оқу кабинетін қабылдау мен тапсыруды қамтамасыз ету. Оқу кабинеті мен онда орналасқан мүлікті сақтау  үшін  осы бөлмеде жұмыс істейтін оқытушыға  толық жауапкершілік жүктеледі (материалдықты қоса алғанда).

10.3 Жиһаз, көрнекі құралдарға, оқу жабдығына, машиналарға, колледжді безендіру, стендтерді  студент (немесе оның заңды өкілі) үш шарттың бірін орындауға міндетті :

— бүлінген мүлікті өзі қалпына келтіру ;

— бухгалтерия мен маман анықтаған зиянның мөлшерін қолма-қол ақшамен төлеуге міндетті;

— өз қаражатына жаңа мүлік сатып алу.

10.4 Колледж кітапханасынан оқу құралдары, оқулықтар мен кітаптар бүлінген немесе жоғалған жағдайда, студент екі шарттың бірін орындауы керек:

— жоғалғанның орнына жаңа, бағалысын сатып алу;

— жоғалған оқулық, кітап немесе оқу құралының құнын төлеу.

                                                                       — 11 —

11.  Құқық бұзушылық

11.1 Әрбір құқықтық  іс  бөлім Кеңесінде тәрбие жұмысы жөніндегі директордың орынбасарының қатысуымен қаралады. Негіздеме болып- топ жетекшісінің, кезекші оқытушының, жарақаттанған студенттің немесе оның ата-анасының қызметтік хаты, сот, полиция бөлімінің құжаттары және т.б жатады.

11.2 Ақшаны, құнды затты тартып алғаны үшін студент колледжден шығарылады.

11.3 Колледж қабырғасында алкогольді ішімдіктерді қолданғаны үшін, мас күйінде жүруі немесе ішкі істер басқармасынан мас күйінде ұсталуы туралы құжаттарды алу кезінде мынадай жаза қолданылады:

 — сөгіс;

— қайта алу құқықсыз студенттер санынан алып тастау.

11.4 Төбелеске қатысқаны үшін құқықтық және құқық бұзушылықты алдын алу жөніндегі кеңес жаза қабылдайды:

— сөгіс;

— колледжден шығару.

11.5 Егер студент нашақорлыққа, есірткіге қарсы тұру немесе сатуда айыптайтын фактілер мен дәлелдер бар болса, ол колледжден шығарылады .

11.6 Колледж оқытушылары, қызметкерлері немесе студенттердің мүлкін ұрлау үшін, ұрлық жасаған студент,қызметкер, оқытушы колледжден шығарылып, қайта алу құқығына ие емес.

11.7 Егер білім алушы құқық тәрбиесі және құқық бұзушылықтың алдын алу жөніндегі кеңеске себепсіз жағдай бойынша келмесе, директордың бұйрығымен колледжден шығарылуы мүмкін .

11.8  Студенттердің заң бұзушылықтары үшін оқудан шығарылуы туралы  бұйрықтар барлықтарға мәлім ретінде ілінеді.

11.9 Студентке тағайындалған жаза туралы, куратор ата-аналарына үш күн ішінде хабарлауы керек

Ішкі тәртіп ережесі Сарыағаш медресе колледжінде жиналыста қаралып келісілді.